SHARE

ŽUPNIK fra Nikola Ćurčija 
Župu Bezgrješnog začeća BDM u Crnici-Šibenik je preuzeo 27. srpnja 2006. godine,  dekretom br. 517/06, od 29. lipnja 2006.,  šibenskoga biskupa Mons. Ante Ivasa. Fra Nikola Ćurčija, svećenik, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, rođen je 20. studenoga 1942. u Lišanima Ostrovičkim kraj Benkovca. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Makarskoj.
U franjevački red stupio je 9. srpnja 1960. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 8. prosinca 1966. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969. u Šibeniku. Nakon ređenja obnašao je službu župnoga vikara, najprije, od 1. rujna 1970. do 22. veljače 1971. u župi Sv. Mihovila Arkanđela u Promini, a od 22. veljače 1971. do 10. kolovoza 1975. u župi Gospe od Zdravlja u Splitu.
Zatim je šesnaest godina bio dušobrižnik u tri hrvatske katoličke misije u Njemačkoj.
Najprije, od 1. rujna 1975. do 17. srpnja 1978., u Berlinu kao župni pomoćnik, zatim kao voditelj misije, od 1. listopada 1978. do 23. listopada 1981., u Rosenheimu.
U Rosenheimu je objelodanjivao misijsko glasilo pod nazivom «Zvono» i od 24. listopada 1981. do 1. rujna 1991. preuzima HK misiju u Düsseldorfu. Za vrijeme dušobrižničke službe u Düsseldorfu, u rujnu 1990., proslavio je 20. obljetnicu osnutka i tiskao monografiju pod nazivom Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu. Objelodanjivao je misijsko glasilo pod nazivom «Život» kroz sve godine rada u Düsseldorfa . Iz Düsseldorfa se vraća u domovinu gdje, od 1. rujna 1991. do 4. kolovoza 1997., vrši službu gvardijana u franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu. Uz gvardijansku službu bio je tri godine župnik in solidum i tri godine župni vikar u župi Gospe od Zdravlja u Splitu. A nakon smrti aktualnog župnika župe Gospe od Zdravlja fra Ignacija Vugdelije fra Nikola je bio upravitelj župe do imenovanja novoga župnika.
Za vrijeme gvardijanske službe u Splitu objelodanio je Gospin molitvenik  pod nazivom » Ljekarnik », Običajnik svetišta i župe Gospe od Zdravlja, te u  proslavi 50. obljetnice osnutka župe  Gospe od Zdravlja u Splitu tiskao je u posebnu brošuru tijek slavlja obljetnice.
Od 28. srpnja 1997. do 27. srpnja 2006. bio je voditelj župe Gospe van Grada u Šibeniku. U tom vremenu omogućio je sredi župni arhiv, uz pomoć Orguljaške ljetne škole, i tiskati u posebnu knjigu, građu arhiva župe Gospe van Grada u Šibeniku. Tiskao je Bogoslužni običajnik Gospe van Grada u Šibeniku. Objelodanjivao je župno glasilo po nazivom «Slovo Gospe van Grada» kroz sve vrijeme devetogodišnjeg župnikovanja.  A od 1997 do 2000. godine bio je i definitor provincije Presvetoga Otkupitelja.
U četvrtak, 27. srpnja 2006., preuzeo je župu Bezgrješnoga začeća Blažene djevice Marije u Crnici. Pokrenio je za Božić 2006.g. župno glasilo pod imenom «Sveta Nediljica» i u svibnju 2007. godine otvorio župnu veb internet stranicu.

SHARE
Previous articleŽupno pastoralno vijeće
Next articleKontakt