SHARE

ŽUPNICI U CRNICI

Fra Brenardin Tičić,      1966-1967

Fra Stanko Mandac,     1967-1970

Fra Petar Bezina,         1970- 1982

Fra Ljubo Ivančević      1982-1994

Fra Nedjeljko Tabak     1994-1995

Fra Božo Ćurčija          1995-2000

Fra Branimir Šegota     2000-2003

Fra Ante Vukušić         2003-2006

Fra Nikola Ćurčija         2006-

 fra nikola

ŽUPNIK fra Nikola Ćurčija, preuzeo je službu u Župu Bezgrješnog začeća BDM u Crnici-Šibenik, 27. srpnja 2006. godine, dekretom br. 517/06, od 29. lipnja 2006., šibenskoga biskupa Mons. Ante Ivasa. Fra Nikola Ćurčija, je svećenik, i član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, rođen je 20. studenoga 1942. u Lišanima Ostrovičkim kraj Benkovca. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Makarskoj.

U franjevački red stupio je 9. srpnja 1960. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 8. prosinca 1966. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969. u Šibenikoj katedrali.

Nakon ređenja obnašao je službu župnoga vikara, najprije, od 1. rujna 1970. do 22. veljače 1971. u župi Sv. Mihovila Arkanđela u Promini, a od 22. veljače 1971. do 10. kolovoza 1975. u župi Gospe od Zdravlja u Splitu.

Zatim je šesnaest godina bio dušobrižnik u tri hrvatske katoličke misije u Njemačkoj.

Najprije, od 1. rujna 1975. do 17. srpnja 1978., u Berlinu kao župni pomoćnik, zatim kao voditelj misije, od 1. listopada 1978. do 23. listopada 1981., u Rosenheimu.

U Rosenheimu je objelodanjivao misijsko glasilo pod nazivom «Zvono» i od 24. listopada 1981. do 1. rujna 1991. preuzima HK misiju u Düsseldorfu. Za vrijeme dušobrižničke službe u Düsseldorfu, u rujnu 1990., proslavio je 20. obljetnicu osnutka i tiskao monografiju pod nazivom Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu. Objelodanjivao je misijsko glasilo pod nazivom «Život» kroz sve godine rada u Düsseldorfa. Iz Düsseldorfa se vraća u domovinu gdje, od 1. rujna 1991. do 4. kolovoza 1997., vrši službu gvardijana u franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu. Uz gvardijansku službu bio je tri godine župnik in solidum i tri godine župni vikar u župi Gospe od Zdravlja u Splitu. A nakon smrti aktualnog župnika župe Gospe od Zdravlja fra Ignacija Vugdelije fra Nikola je bio upravitelj župe do imenovanja novoga župnika.

Za vrijeme gvardijanske službe u Splitu objelodanio je Gospin molitvenik pod nazivom » Ljekarnik », Običajnik svetišta i župe Gospe od Zdravlja, te u proslavi 50. obljetnice osnutka župe Gospe od Zdravlja u Splitu tiskao je u posebnu brošuru tijek slavlja obljetnice.

Od 28. srpnja 1997. do 27. srpnja 2006. bio je voditelj župe Gospe van Grada u Šibeniku. U tom vremenu omogućio je sredi župni arhiv, uz pomoć Orguljaške ljetne škole, i tiskati u posebnu knjigu, građu arhiva župe Gospe van Grada u Šibeniku. Tiskao je Bogoslužni običajnik Gospe van Grada u Šibeniku. Objelodanjivao je župno glasilo po nazivom «Slovo Gospe van Grada» kroz sve vrijeme devetogodišnjeg