SHARE

ŽUPNE OBAVIJESTI

U CEKVA SV. NEDILJICE U CRNICI

od 21.lipnja do 5. srpnja 2015.

U nedjelja, 21. lipnja.

Dvanaesta je nedjelja kroz godinu. Sv. misa u 9,00 sati

Misni tektovi nedjelje:

1.Čitanje: Job 38, 1. 8-11

Pripjevni Ps. 107(106.) Hvalite Gospodina…

  1. Ćitanje: 2 Kor 5, 14 -17

EVANĐELJE: Mk 4, 35 -40

Dragi vjenici,

Evanđelje koje smo upravo čuli otkriva nam sliku lađe na uzburkanom moru koja se bori za opstanak. Svima nam je znamo ili možemo naslutiti, što je more kad pobjesni, što su valovi i nevera na moru za pomorce, mornare i ribare. O tome smo slušali mnoge priče, o tome smo mnogo čitali, o tome su mnoge pjesme ispjevane.

Eto upravo u takav ambijent, u takav okvir stavlja nas Evanđelje današnje nedjelje. Apostoli se bore na smrt i život na uzburkanom moru. More se uzbjesnilo, oluja je nastala. Velika je opasnost na domaku.

Sve apostole u lađi je obuzeo smrtni strah i trepet. A Isus mirno spava kao da se to njega ništa ne tiče. I dok apostoli gube strpljivost, Isus se mirno podiže i utišava oluju.

Poruka evanđelja je jasna, braćo i sestre, a ona glasi: Tko je s Isusom ne može mu se ništa dogoditi. Tko je s Isusom ne smije mu se ništa zla dogoditi. Tko je s Isusom ne smije izginuti. To je poruka Evanđelja.

A što su proživljavali apostoli onoga dana u Petrovoj lađi na Genezaretskom moru, slično današnji kršćani proživljavamo kroz čitavu svoju povijest u povijesnoj lađi Petrovoj.

Otkad postoji Crkva, braćo isestre, uvijek je napadana, uvijek zapljuskivana, ali nikad uništena i to je nepobitna činjenica.

Sam Krist joj je zagarantirao neuništivot: ni vrata je paklena ne će je nadvladati.

Krist svojoj Crkvi, članovima svoje Crkve, nama kršćanima, ne će nikada otkazati suradnju i pomoć. On ne će nikada prespavati, pa taman nekada i izgledalo, da ponekad spava.

Zato današnje Evanđelje nije samo jedna stranica iz života Božanskog Spasitelja i njegovih učenika. Nije smo pribrajeno još jedno Isusovo čudo, nego je to i jedna stranica iz našega kršćanskog života. Svaki se od nas u toj stranici može prepoznati.

Događaj koji se zbio nije se zbio samo na Genezaetskom jezeru unatrag gotovo dvije tisuće godina. On se događa, on se zbiva uz male preinake stotine puta u povijesti ljudi.

Ponavlja se i danas u životu pojedinog čovjeka i svih ljudi zajedno i svakog od nas pojedinačno. Svi mi živimo zapravo u vrtlogu, u valovima ovoga svijeta.

Što je zapravo ovaj svijet u kojem živimo, nego jedno veliko prostrano more. Što je naš život drugo, nego mala lađa, koja plovi tim širokim morem. More ovoga svijeta često uzbjesni, veoma često se podigne žestoka oluja, napasti učestaju, valovi nesreće zapljuskuju lađu našega života i prijete joj propašću. U takvim situacijama u takvim životnim trenutcima, čovjek se, a na poseban način čovjek vjernik se izdiže iznad sebe i postavlja se pred Boga i njega moli za pomoć.

Jer samo Bog i samo s Božjom pomoću se može pobijediti zlo ovoga svijeta.

Naš Bog je prisutan u ovome svijetu. On se nalazi na kormilu lađe ovoga svijeta i ne će zaspati kormilareći na njoj, pa taman nam nekada izgledalo da naš Bog spava.

Neki se ljudi okreću nekmo drugdje, tražeći pomoć izvan Boga, neki mudruju, neki viču i vjećaju, neki Boga ne priznavaju, ali sudbina ovoga svijeta zasigurno je u Božjim rukama.

To mi vjernici duboko vjerujemo.

I ako naš Bog bude i u našim srcima, ako bude i u našim dušama, ako bude i u našim kućama i obiteljima, onda je Božja i naša budućnost sigurna i zagarantirana sada i u vijeke vjekova. Amen!

MISA U TJEDNU

Utorak, 23. 6.: za + Vladu i Anu Lugović u 18 sati

Srijeda, 24. 6.: Sv. Ivan Krstitelj, sveta misa u Konjevratama u 11 sati

Četvrtak, 25.6.: za + Martina Kulušića u 18 sati

 

U nedjelja, 28. lipnja

Trinaesta nedjelja kroz godinu. Sv. misa u 9,00 sati

Misni tektovi nedjelje:

1.Čitanje: Job 38, 1. 8-11

Pripjevni Ps. 107(106.)

  1. Ćitanje: 2 Kor 5, 14 -17

EVANĐELJE: Mk 4, 35 -40

Dragi vjernici!

Božjim ljudima, njegovim miljenicima, pa možemo kazati i nama kršćanima, što je za ne očekivati, nikada nije na zemlji bilo lako niti je sada posve lako. Prate nas mnoge kušnje, bolesti i stradanja, čak možda i više nego one koji ne vjeruju. I možda nam se postavlja pitanje kakav je to naš dobri Bog kad nas tako nemilosrdno udara raznim nedaćama života?

Odgovor bismo možda mogli naći jedino u onoj izreci naših starih: Koga Bog ljubi toga i kara…

Posjetimo se samo na kušnje i stradanja iz SZ Abelovo, Noino, Josipa Egipatskog, Mojsijevo, Jobovo…, pa zatim iz NZ Ivana Krstitelja, Josipa i Marije, prvih apostola i učenika, Stjepana, Pavla… do mučenika, i svetica do naših dana… mogli bismo poimenice takve osobe u nedogled nabrajati… i sami spadamo u taj nepregledni broj Božjih boraca protiv zla.

U nekim čovjekovim trenutcima nastupe tako teške poteškoće da se sami pitamo pa što smo tako Bogu skrivili da nas tako muči. Posebno se te teškoće osjete kada se mjenja sredina.

Na pr., prve godine u tuđini, prve godine u braku, neke velike društvene ili političke promjene, neizlječiva bolest i sl. U tim trenutcima je potrebna velika vjera, samo po čvrstoj vjeri postajemo pobjednici u teškim situacijama.

Jutrošnje evanđelje nam ocrtava upravo dva slučaja ljudi u nevolji, ali velike vjere pred Isusom.

Susret Jaira i one bolesne žene iz Evandelja sa Isusom moraju nas jutros nečemu naučiti.

Dok žena moli za svoje ozdravljenje, Jajir moli za drugoga, moli za svoju kći bolesnu.

Jairova je vjera dakle u funkciji spasenja drugoga, on se zalaže za drugoga, iako je to na svoj način i njegov život, jer je to njegova kći.

Mi koji to jutros slušamo mogli bismo se ugledati u taj istup tog Božjeg čovjeka velike vjere pred Isusom. On se zalaže kod Isusa za svoji bolesnu kći. I mi bismo se mogli više zalagati za svoju vlastitu djecu, više zalagati za svoj narod, više zalagati za svoju Crkvu i vjeru. Ugledati nam se je u Jajira u boljem zalaganju za ovu zajednicu našu župu u Crnici kojoj pripadamo. Ako moram žrtvovati svoje vrijeme za dobro zajednice, ako moram žrtvovati svoj stav za dobr zajednice, ako moram nekada prešutjeti za dobro zajednice…

Onda je to vlastito umiranje za rađanje zajedničkog dobra.

U Jairovoj neprilici čovjek bi mogao i drugačije reagirati. Onako kao ostali ljudi oko Jaira reagiraju. Kad ustanoviše neminovnu smrt djevojčice kažu Jajiru: Čemu mučiti učitelja. Kao da su htjeli reći: mrtva je pa ni Bog ti više ne može pomoći.

Medutim, Isusov je odgovor smutnja, sablazan za sve prisutne realiste.

Morao ih je sve naljutiti Isus kad je rekao Jajiru: Ne boj se ! Samo vjeruj!

I za današnju većinu ljudi, oni koji kažu da ne vjeruju, to je onaj paradks protuslovlja jajirovske vjere: NADATI SE PROTIV SVAKE NADE.

To je zapravo i jedini put kršćanina. Kršćanin treba sačuvati nadu i pouzdanje naočigled očite nemogućnosti. To je put vjere. T je vrhunac vjerovanja.

Onaj tko diže ruke u odgoju svoje djece, da ne može ništa učiniti, onaj tko se ne zalaže za dobro svoje obitelji, onaj tko se ne zalaže za svoj narod i Crkvu, taj ne može kazati da je kršćanin. Jer za kršćanina nema unaprijed kukavičkog predavanja. Nema skrštavanja ruku. Isus ne napušta nikada one koji se u nj pouzdavaju. A slučaj one blesne žene iz Evandelja jest još jedan događaj koji to ptvrđuje. Žena bolesnica prilazi Isusu sva u strahu i izmorena tolikim uzaludnim pkušajima, smogaše snage da prijeđe k Isusu; VJERA koju ima ta žena izvodi je na vrhunac gdje će joj napkon granuti sunce. Poslije tolikih neuspješnih obijanja liječničkih ordinacija sada čuje. ” Kćeri, vjera te je tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svga zla!”

Koliki su u ovoj crkvi nešto slična doživjeli. Koliki su nešto slična izmolili pred oltarom naše Gospe. Sjećate se onih zahavla koje su zatucane na strau oltarnu sliku koja je sada obnovljena.., sve je to bio izraz duboke vjere.

Naše Sveto pismo, braćo i sestre, puno je takvih primjera i pkazuje da se Bog neda u dobru ni od koga nadkriliti. Amen!

MISA U TJEDNU

Ponedjeljak, 29. 6.: Sv. Petar i Pavao misa u 9 sati

Četvrtak, 2. 7.: za +. Ivu Lemca u 18 sati

 

PRVOINCIJSKI DAN

Srijeda, 1. 7. : Provincijski dan.

Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja slave

svoj dan u Sinju. Svi članovi Provincije se očekuju

na najvećem fratarskom skupu u Sinju.

 

Svima župljanima ugodna nedjelja i blagdan sv. Petra i Pavla. Neka vas sve prati zaštita, svete Nediljice i Božji blagoslov ! Župnik fra Nikola