SHARE

 

VJERSKA POUKA

Župni vjeronauk

Priprava kandidata za krizmu (VIII r.i stariji koji se nisu krizmali) i za prvu ispovijed i pričest (III r. i stariji koji se nisu pričeestili), te za VII. razred počet će početkom listopada. Misa za učenike: nedjeljom 9,00 sati u crkvi Svete Nediljice. Do mjeseca listopada nakon mise prijavljivanje sedmaša i osmaša i upisivanje trećaša za vjeronauk u crkvi.

 

Početak župnog vjeronauka za 2015/16. g.

Subota, 10. listopada, 2015. 

Kandidati za krizmu, VIIIr. i stariji               u 10,00 sati.

Kandidati za prvu ispovijed i pričest, IIIr.      u 10,30 sati

Pjevanje za prvopričesnike                          u 11,00 sati.

Nedjelju, 11. listopada, 2015. svečano obilježavanje početka škole i vjeronauka

Na župnoj misi u 9,00 sati obilježit ćemo početak nove školske i vjeronaučne godine u crkvi svete Nediljice u Crnici. Predstavit ćemo preko mise župnoj zajednici kandidate za Prvu ispovjed i pričest, te za krizmu.

Susret sa sedmašima, nedjeljom nakom župne mise, u 10,00 sati

 

Ispovijed školske djece na početku šk. godine

Ispovijed za svu školsku djecu i mlade s područja župe Crnica u crkvi svete Nediljice, na početku šk. godine u subotu, 10.10. u 10,00 sati. A obilježavanja početka vjeronauka i škole preko župne mise u nedjelju, 11.10. u 9,00 sati.

 

Probe pjevnja za odrasle

Subotom u 18, 00 sati početkom listopada

Pozivaju se vjernici s područja župe koji imaju smisla i glasa za pjevanje da se priključe u probe pjevanja. Kaže narodna poslovica: Tko pjeva dvostruko moli.

 

Svečano obilježavanje početka i završetka vjeronauka i školske nastave

Početak slavimo u nedjelju početkom listopada

Završetak slavimo u nedjelju početkom lipnja

 

VAŽNOST NEDJELJE

Otkako su Hrvati primili kršćanstvo (od 6-9 st.) u našem katoličkom narodu nedjelja, kao Dan Gospodnji, prihvaćena je s osobitim poštovanjem i s velikim duhovnim značenjem. Bio je to od početka svetački dan, a kasnije i neradni dan, što mu kod svih Slavena i ime kaže: Nedjelja= ne djelati=ne raditi. Za razliku kod drugih naroda, kod Talijana Domenica, kod Njemaca Sonntag, kod Engleza Sunday itd.

Kršćani su Nedjelju darovali cijelom svijetu. To je bilo u vrijeme cara Konstantina kada je dao slobodu kršćanima (313.g.) i kada se kršćanstvo počelo naglo razvijati i širiti. Čitavo društvo se tada uređivalo na kršćanskim moralnim principima. Konstantin je proglasijo nedjelju dan svetački i dan odmora za sve narode.

Povijesna vrela svedoče da je nedjelja svojim kršćanskim sadržajem za nas Hrvate katolike postala duhovno središte i duhovno sidrište.

Hrvati su se u nedjelje sastajali i slavili. Nedjelja im je bila središnji i najglavniji dan u tjednu. Posebno su se sastajali nedjeljom u crkvi na slavlju svete mise. Crkva im je postala glavno duhovno središte susreta i jedino duhovno sidrište u koje su urastali i iz njega duhovno bogatiji izrastali.

Iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeće, nedjelja je tako mirno i nečujno tkala duhovno biće vjernika katolika u ovim našim prostorima.

 

SLAVLJE SVETIH MISA

Nedjeljom i svetkovinom

Župna misa za narod,                               u 9,00 sati

 

Sv. mise radnim danom i blagdanom, prema nakanama vjernika:

od 9. prosinca prosincu do 31. siječanja,     u 16,00 sati;

od 1.veljače do 28. ožujaka,                       u 17,00 sati;

od 29. ožujka do 30. lipanja,                      u 18,00 sati;

od 1. srpanja do 31. kolovoza,                    u 19,00 sati  

od 1. rujana do 31. listopada,                     u 18,00 sati.

od 1. studenoga do 8. prosinca,                  u 17,00 sati.

 

VAŽNOST NEDJELJNE MISE

Naši hrvatski biskupi zajedno s narodmo u Ninu 1976. godine učinili su zavijet da će hrvatska katolička obitelj dnevno moliti, a nedjeljom i blagdanom slaviti svetu misu.

U crkvi slaviti svetu misu znači iznova doživjeti Kristov spasenjski silask čovjeku, i čovjekovo uzdignuće k Bogu.

U svetoj misi Krist dolazi k nama, a oni koji slave svetu misu, postaju dionici božanskog života.

Tako dok se Bog, u slavlju svete misi snizuje u čovjeka, čovjek se po istom slavlju svete mise uzdiže do Boga.

Kršćansko slavlje mise je zapravo privelegirano vrijeme i mjesto gdje se Božansko s ljudskim, a ljudsko s Božanskim spaja.

A to se može događati samo u Kristovoj zajednici Crkvi.

Tako naša Crkva u svome bogoslužju, preko samramenata i svete mise, nudi trajno iskustvo predokusa budućeg blaženog i vječnog života. To nas uči bogoslužje i, Zapadne i, Istočne Crkve.

Zato, slavlje svete mise u Crkvi, ne smije biti bijeg od svijeta, nego milosno vrijeme (kairos) gledanja i uživanja Božje slave koja prožima čitavu prirodu i svakog čovjeka pojedinačno.

 

VAŽNOST SUDJELOVANJA U SV. MISI

 1. Sudjelovanjem u zajedničkom euharistijskom slavlju u dan Gospodnji posvjedočujemo pripadnost Kristu i njegovoj Crkvi.
 2. Slaveći nedjeljom Euharistiju svjedočimo svoje kršćansko zajedništvo u vjeri, nadi i ljubavi s ostalim vjernicima.
 3. U salvlju svete mise, u isto vriejme, svjedočimo Božju svetost i svoju kršćansku nadu u vječno spasenje.
 4. Na nedjeljnoj sv. misi uz pomoć i nadahnuće Duha Svetoga, učvršćujemo jedni druge, u vjeri, nadi i ljubavi.
 5. Slaveći svetu misu u nedjelju mi kršćani izvršavamo treću Božju zapovijed i prvu Crkvenu zapovijed koje glase: Treća Božja zapovijed glasi:

Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!

Prva Crkvena zapovijed glasi:

Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i zapovijedne blagdane!

 

RAZNE POBOŽNOSTI U CRKVI

U korizmene petke: Pobožnost križnog puta,          u 17,00 sati.

U svibnju: Svibanjska pobožnost BDM.,                 u 17,30 sati.

U listopadu: Listopadska pobožnost BDM.,             u 17,30 sati.

Trodnevnica s misom, pred Bezgrješno začeće:      u 16,30 sati.

 

MOLITVENI SUSRETI U CRKVI

U 50. OBLJETNICI ŽUPE 1966-2016.

U pedesetoj obljetnici župe u godini 2016. župna zajednica će kroz cijelu jubilarni godini 2016. moli na posebne nakane svoju zaštitnicu Gospu Bezgrješnu svakog mjeseca, a u prve četvrtke u mjesecu slavi euharistijsko klanjanje pred izloženi Oltarskim sakramenatom i mololiti na posebne nakane za žive i za mrtve. Posebno za sve mrtve koji su u pedeset godina župe umrli u dotičnom mjesecu.

Kako se približavamo 50-toj obljetnici osnutka Župe, rođendanu župe, nastojat ćemo u ljubilarnoj godini, u našim mogućnostima, radno, molitveno i slavljenički što dostojnstvenije se pripremiti i proslaviti, značajnu obljetnicu župe.

O svim aktivnostima u župi, naše župljane, štovatelje Svete Nediljice, prijatelje i dobročinitelje pozivamo da se ukluče, obaviještavat ćemo sve preko nedjeljnih obavijesti na župnoj misi, preko župnog lista ”Sveta Nediljica”, kao i preko župne mrežne stranice.

 

OTVARANJE JUBILARNE GODINE ŽUPE

Na dan osnutka župe otvaramo 50. jubilarnu godinu župe. Župa je osnovana 4. studenog 1966. godine. To je rođendan župe. A 4. studenog, 2015. otvramo molitvenu jubilarnu godinu župe. Molitveni program će se odvijati od 4. studenoga 2015. do 8. prosinca 2016. godinu, na zaštitnicu župe Bezgrješno začeće BDM kad zatvaramo župni jubilej, pedeset godina postojanja župe.

 

MOLITVENI PROGRAM U JUBILARNOJ GODINI

PRVA NEDJELJA U MJESECU u 50-toj obljetnici župe, molitvene nakane na svaki prvi utorak u mjesecu, i uvijek s molbenicom Gospi Bezgrješnoj.

PRVI UTORAK U MJESECU u 50-toj obljetnici župe, molitvene nakane na svaki prvi utorak u mjesecu, uvijek s molbenicom Gospi Bezgrješnoj.

PRVI ČETVRTAK U MJESECU u 50-toj obljetnici župe, klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu na svaki prvi četvrtak u mjesecu, s molbenicom Gospi Bezgrješnoj.

ZATVARANJE JUBILARNE GODINE ŽUPE

Na svetkovinu Bezgrješnog začeća BDM

 1. prosinca, 2016. zatvaramo molitvenu jubilarnu godinu župe. Najsvečanije ćemo proslaviti svetkovinu zaštitnice naše župe u Crnici.

 

VAŽNOST MOLITVE

Molitva u kršćanskom životu je duhovna hrana vjernika. Vjernik se duhovno hrani molitvom, slavljem sv. mise i sakramentima. Preko molitve i kršćanskih slavlja uspostavlja se intimni i osobni kontakt s Bogom. Kršćanin bez osobne i zajedničke molitve, bez kršćanskih slavlja i sakramenata je duhovno mrtav. Zato se kršćani mole, jedostavno, da bi ostao na životu.

 

SPREMANJE NA SAKRAMENTE

 1. Sakramenat Krštenje

Krštenje je temeljni i najvažniji događaj kršćanskoga života. Podrijetlo krštenja izvire u Kristovoj oporuci kada je zapovijedio svojim učenicima da idu po svem svijetu i krste sve narode u njegovo ime: Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Osobne pretpostavke za primanje krštenja jesu unutarnje obraćenje i vjera u Isusa Krista i njegovu nauku.

Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji narod koji je Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest i prvi temeljni učinak krsta, a istodobno i sredstvo postizanja punine krsne milosti. Povezivanje s Kristom tako je mistično i nutarnje da krštenik postaje uključen u otajstvo smrti i uskrsnuća Kristova i postaje dionik vazmenoga otajstva.

Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt, kako piše apostol Pavao, da kao što je Krist slavom Očevom bio uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Dakle, je li tko u Kristu, poslužimo se apostolskim naukom, novo je stvorenje, jer staro uminu, a novo, gle, nasta.

U crkvi sv. Nediljice u Crnici u Šibeniku sakramenat kršetnja obavljamo nedjeljom u 9,00 sati, ili prema dogovoru između roditelja i župnika, može se ugovoriti i u neko drugo vrijeme ili u neki drugi dan.

Ako želite krstiti svoje dijete, prijavite krštenje župniku barem petnaest dana prije krštenja. Ako stanujete izvan teritorija naše župe, a želite dijete krstiti u crkvi sv. Nediljice, prethodno morate pribaviti potvrdu od vašega župnika.

Župnik će nastojati upriličiti u zgodno vrijeme prije krštenaj susret s Roditeljima i krsnim kumovima. Susret roditelja i krsnih kumova sa župnikom ima ulogu da se posvjesti odgojiteljsku obvezu roditelja. Roditelji su prvi ovlašteni i prvi su odgovorni za kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će svoje kumče povezati sa životom kršćanske zajednice i pratiti ga u kršćanskom rastu u zajednici. Usprkos prvenstvu roditeljske službe u obredu krštenja i kasnije u životu, krsnim kumovima pripadaju važne zadaće.

Krsni kumovi su trajni predstavnici opće Crkve i vidljivi predstavnici u kršćanskoj zajednici. Krsni obred ima duhovne vrednote kršćanskoga i obiteljskoga slavlja.

 

 1. a Sakramenti kršćanske inicijacije

Tri su sakramenta kršćanske inicijacije, uvođenja u kršćanski život su: krštenje, krizma i pričest. Neke odrasle osobe nisu primile ni jedan od ovih sakramenata, a neke su samo krštene ili im nedostaje jedan ili dva od tih sakramenta.

Odrasli, koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije: krštenje, krizmu i pričest, sva tri ili dva ili jedan od ovih sakramenata, među koje je uključena i ispovijed, moraju proći tečaj katekumenata. Najbolje je neka se prijave župniku na početku školske godine. Mogućnost je prijave kroz cijeli mjesec rujan. Priprava za sakramente počinje početkom mjeseca listopada, u župnoj dvorani Župe Srca Isusova na Baldekinu. Ne moraju se predhodno prijaviti na Baldekin nego samo doći na prvu večer kada počinje priprava za odrasle koji žele primiti sakramente kršćanske incijacije (sakramente uvođenja u kršćanstvo).

Istovremeno uvođenje u kršćanstvo kod odraslih osoba

Kako se sakramenat krštenja može primiti u dječjoj dobi i u odrasloj dobi, tako imamo istovremeno uvođenje u krašćanstvo kod odrasli jer primaju u istovrijeme tri sakramenta: krštenje, krizmu i pričest. Imamo i postipno uvođenje u kršćanstvo.

Postupno uvođenje u kršćanstvo kod mlene djece

Kod se djeca uvode u kršćanstvo uključen je sakramenat ispovijedi jer djeca se krste dok se rode u vjeri svojih roditelja, a primaju svetu pričesti i krizmu mnogo kasnje pa je potredna i sveta ipoviejd prije pričesti i krizme. Tako kod uvođenja djece u kršćanstvo kroz nekoliko godina pripreme primaju, ne tri, nego četiri skramenta uvođenja u kršćanstvo: krštenje kad se rodi, ispovijed i pričest kad malo podraste, i svetu krizmu kad postaje zreliji, sve to vremensko razdoblje priprave nazivamo postupno uvođenje djece u kršćanstvo.

 

 1. Sakramenat pomirenja, sveta ispovijed

Posebno se organizira, u posebnim prigodama, u božićno ili uskrsno vrijeme, u prigodi primanja sakramenata ili na početku i završetku školske godine, ispovijed obavljamo prije slavlja svete mise.

 

 1. Prva sveta pričest

Kandidati za sakramenat Prve svete pričesti, koji uključuje i ispovijed, moraju se prijaviti u župniku odmah početkom školske godine. Kandidati za Prvu svetu pričest mogu biti polaznici III. razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se još nisu pričestili ni ispovijedili. Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih sakramenata, tako da kandidati moraju biti uključeni i u župni i u školski vjeronauk.

 

 1. Sveta krizma

Kandidati za sakramenat krizme moraju se prijaviti župniku, odmah početkom školske godine. Kandidati za krizmu mogu biti polaznici VIII. razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se nisi krizmali. Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje krizme, tako da kandidati moraju biti uključeni i u župni i u školski vjeronauk. Kandidati za ove sakramente mogu se uključiti, to jest prijaviti, tijekom rujna mjeseca nakon župne mise.

 

 1. Crkveno vjenčanje

Ženidba je dio zbilje stvorenoga svijeta koja se održava u slobodno sklopljenom zajedništvu dvoje ljudi. U njihovoj međusobnoj ljubavi i vjernosti ostvaruje se Stvoriteljeva volja. U jedinstvu i zajedništvu ljubavi ženika i nevjeste rodit će se ljubav, vjernost, služenje, žrtvovanje, praštanje.

Kršćanski brak zapravo je “mala kućna Crkva” koja sudjeluje u stvaranju kršćanske zajednice. Ženidba je objava Saveza između Krista i Crkve. Zajedništvo Krista i Crkve djeluje na zajedništvo muža i žene, koje se ispunjuje životom što naizmjenično između Krista i Crkve struji milošću i istinom koju je Krist darovao svojoj Zaručnici, Crkvi. Kršćanska ženidba je u svojoj biti “slika i udioništvo u savezu ljubavi između Krista i Crkve”.

Ženidbena privola, na koju se obvezuje ženik i nevjesta, bitni je činilac sakramenta ženidbe. To znači da ovaj sakramenat ne podjeljuje ni Crkva ni svećenik, nego da ga jedno drugom podjeljuju ženik i nevjesta kada izriču svoj pristanak u obliku koji priznaje Crkva.

Kršćanska ženidba je naravna ustanova i sakramenat. Sakramenat ženidbe obvezuje pred Bogom i pred kršćanskom zajednicom. Kao savez ljubavi i života mora biti obilježen vjerom Crkve koja će se očitovati u izvršenju bračnih obveza.

Kršćanska ženidba sklapa se u crkvi pred svjedocima – kumovima i predstavnikom Crkve na obredu vjenčanja. Privola očituje one biblijske riječi da čovjek ne smije rastavljati ono što Bog združuje.

U našoj župi vjenčanja obavljamo subotom u crkvi sv. Nediljice, ili prema dogovoru između mladenaca i župnika, može i u neko drugo vrijeme.

Mladenci, koji žele crkveno vjenčati, moraju se prijaviti župniku barem dva mjeseca prije vjenčanja, jer moraju obaviti zaručničke pripreme. Kod župnika dobivaju sve potrebne obavijesti za kršćanski sakramenat braka. Od 1. srpnja 1999. crkveni brak ima učinke i civilnog braka, kada mladenci predhodno podignu potrebnu potvrdu u matičnom uredu i predaju je u župni ured gdje se crkveno žele vjenčati.

 

 1. Bolesničko pomazanje

Stariji vjernici, bolesni i nemoćni, iz naše župe, koji žele obaviti pojedinačnu ispovijed i pričest, po potrebi i bolesničko pomazanje, neka se prijave župniku.

Bolesnici u šibenskoj gradskoj bolnici mogu se za sakramente ispovijedi i pričesti i bolesničkoga pomazanja prijaviti bolničkom kapelanu.fra Mati Topiću.

 

KATEKUMENAT

Vjerska pouka odraslih koji nisu primili sakramente

Tri su sakramenta kršćanskog ulaska u kršćanstvo: krštenje, krizma i pričest. Neke odrasle osobe nisu primile ni jedan od ovih sakramenata, a neke su samo krštene ili im nedostaje jedan ili dva sakramenta.

Odrasli, koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije: krštenje, krizmu i pričest, sva tri ili dva ili jedan od ovih sakramenata, među koje je uključena i ispovijed, moraju proći tečaj katekumenata. Najbolje je neka se prijave župniku na početku školske godine. Mogućnost je prijave kroz cijeli mjesec rujan. Priprava za sakramente počinje početkom mjeseca listopada, u župnoj dvorani Župe Srca Isusova na Baldekinu. Ne moraju se predhodno prijaviti na Baldekin nego samo doći na prvu večer kada počinje priprava za odrasle koji žele primiti sakramente kršćanske incijacije (sakramente uvođenja u kršćanstvo). Za iznimne slučajeve pouka se može učiniti i u našoj župi u Crnici. Svakako, predhodno se prijaviti župniku.

 

PREDBRAČNI TEČAJ ZA CRKVENI BRAK  

Mjesto održavanja

Župa Srca Isusova na Baldekinu

Adresa: Ivana Gundulića 7.

 

Nije potrebno se javljati župniku u Baldekinu prije tečaja,

nego samo doći i sudjelovati na dan i sati održavanja:

od 31.kolovoza do 4. rujna,      u 19,30 sati

od 12.do 16 listopada,                       u 19,00 sati

 

Potrebni papiri za vjenčanje:

 1. Krsni i slobodni list (potraži se u župi krštenja)
 2. Potvrdu o pohađanju tečaja
 3. Popunjene formulare iz matičnog ureda Šibenik

Predbračni tečaj je obvezatan, za sve one zaručnike koji se želite vjenčati u crkvi, to vrijedi također i za našu župnu crkvu Sv. Nediljice u Crnici. Župnik, fra Nikola Ćurčija

 

VAŽNOST SAKRAMENATA

Sakramenti su vrlo važni u životu kršćanina. Oni su usko povezani s Kristom i Crkvom. Krist ih je ustanovio dok je živio na zemlji, i sam je bio vidljivi znak, (vidljivi sakramenat), nevidljivog Boga. I kad je Isus nakon uskrsnuća uzišao na nebo sakramente je ostavio svojoj Crkvi, i tako su sakramenti povezani i s Crkvom. Crkva je na neki način vlasnica sakramenata. Ona ih jedina može davati i u nezinoj se zajednici Crkvi mogu primati po nalogu ustanovatelja Isusa Krista.

Isus je i Crkvu osnovao kao vidljivi znak svoje prisutnost na zemlji.

Zajednica Isusovih vjernika Crkva od Isusova uzašaća preuzima ulogu Kristova otajstvenog tijela. Ona postaje njegovo otajstveno tijelo na zemlji i po sakramentima dijeli ljudima Kristovu milost i Kristovo spasenje. Crkva dakle, preuzima Kristovu ulogu na zemlji u spasavanju ljudi kao što je za zemaljskog života to činio sam Isus Krist. Tako se može zaključiti i dolazimo do toga da je KRIST, možemo reći, prasakramenat, a negova Crkva je

opći sakramenat, koju je Isus ostavio i dao joj

sedam svetih sakramenata da se ljudi po njima spasavaju.

 

 

CRKVENE UDRUGE U ŽUPI

 

ŽUPNI CARITAS

Župni Caritas župe Bezgrješnog začeća BDM u Crnici je osnovan: 9. veljače 2005 godine.

Prva točka iz statuta župnog Caritasa glasi:

Župni Caritas je župna pastoralna ustanova, ustanovljena od nadležne crkvene vlasti u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi u župi…

Naši članovi župnog Caritasa su ostali bez voditelja koji se odrekao, a drugi se još nije izabrao, i sada je naš župni Caritas u mirovanju.

Članovi Caritasa         

Voditelj…Josip Škorić*

Zamjenik: Radojka Baljkas

Blagajnik: Ksenija Ninić

Zapisnničar: Marija Ninić

Još se ovim pridodaju članovi volonteri, dobrovoljni radnici u karitativnom djelovanju u župi.

* Kako je voditelj dao odreku netom je izabran i prihvatio morali smo Caritas saviti u stanje mirovanja. Tako je do danas.

 

BRATOVŠTINA U ŽUPI

Bratovštine su nekada bile vrlo značajne u Župi. Sav život vjerski, kulturni, karitativni i društevni odvijao se preko bratovština. Nažalost danas su btraovštine gotove zamrle, pa tako i u našoj Župi. Tek su još samo po imenu i na papiru.

Župa Bezgrješnog začeća BDM u Crnici ima dvadesetak članova bratovštine, a svake godine ih je sve manje jer umiru.

Želimo našim bratimima da se obnove i ožive svoju kršćansku, kulturnu i humanitarnu djelatnost u župi Crnica.

 

 

CRKVENE SLUŽBE U ŽUPI

 

PJEVAČKI ZBOR U ŽUPI

Naš pjevački zbor se okuplja svakog tjedna subotom u popodnevnim satima u crkvi na probama pod vodstvom gospodina Božidara Grge. Naš crkveni zbor broji desetak redovitih članova. Na našoj nedjeljnoj misi pjeva čitava crkva. Pjevački zbor je taj koji perdvodi ostale u ispravnom pjevanju. Svi koji imaju smisla za pjevanje, a žele pomoći sa svojim glasmo rado su viđeni među nama.

 

MINISTRANTI U ŽUPI

Naši ministranti su vrlo malobrojni, a razlog je, što se nemamo gdje okupljati. Kroz pripravu za Prvu svetu pričest prijavi se nekoliko za ministriranje, ali brzo odustanu. No, uza sve to pozivam našu djecu s teritorija župe da se priključe ministrantskom zboru, posebno ovogodišnji prvopričesnici. Naš jedini vjerni i uvijek spremni ministrant Darko Dulibić.

 

ČITAČI MISNIH ČITANJA

Naša župa ima čitača hvala Bogu dovoljan broj i mlađih i starijih vjernika. Tu nam mogu zavidjeti i mnogljudnije župe koje imaju problema, kako animirati ljude za čitanje Božje riječi na svetoj misi. Redoviti čitači: Marija Ninić, Zdenka Dulibić, Ankica Jurišić,Tatjana Kale, Mirela Jelić, Branka Škugor, Ksenija Ninić, Nino Tesla, Božidar Grga, Antonio Bejić, Lovro Šupe, Zdravko Andabaka.

 

UREĐIVAČI CRKVE

Uređenje naše crkve je na brizi angažiranijih vjernika. Do nedavna smo imali redovitu osobu koja je čistila i uređivala crkvu i za to je primala mjesečnu novčenu nadoknadu od Župe. Od sada će to biti na dobrovoljnoj bazi i iz ljubavi prema svojoj crkvi. Zato molimo vjernike da se dobrovoljno prijave kako bismo mogli učiniti raspored kad će tko uređivati crkvu. Raspored bi stavili na oglasnu ploču u crkvi. 

Svim učenicima, njihovim roditeljima, kao i učiteljima, nastavnicima i vjeroučiteljima, svim suradnicima u crkvi sretan, uspiješan i marljiv rad u školskoj i vjeronaučnoj i radnoj godini 2015/2016. Neka vas sve prati zaštita svete Nediljice i Božji blagoslov !

SHARE
Previous articleŽUPNE OBAVIJESTI
Next articleOBIČAJNIK ŽUPE