SHARE

Ususret 50. obljetnici osnutka župe

 1. / 2016.

 

Mise, pobožnosti, vjeronauk i drugi susreti u 2015./2016. godini

Župna misa nedjeljom i svetkovinom,                          u 9,00 sati.

Nedjeljna župna misa u 9 sati je obvezatna za svu djecu i sve vjernike.

Misa radnim danom i blagdanom, prema nakanama vjernika:

od 9. prosinca do 31. siječnja                                        u 16,00 sati

od 1.veljače do 31. ožujka                                           u 17,00 sati

od 1. travnja do 30. lipnja                                            u 18,00 sati

od 1. srpnja do 31. kolovoza                                        u 19,00 sati

od 1. rujna do 31. listopada                                         u 18,00 sati

od 1. studenoga do 8. prosinca                                       u 17,00 sati

 

Pobožnosti u župnoj crkvi:

U korizmene petke: Pobožnost križnog puta                    u 17,00 sati

U mjesecu svibnju: Svibanjska pobožnost BDM.              u 17,30 sati

U mjesecu listopadu: Listopadska pobožnost BDM.         u 17,30 sati

Pred Bezgrješnog začeća: Gospina krunica i misa             u 16,30 sati

Vjeronauk i druge susreti u župnoj crkvi:

 

 1. Vjerska pouka:

Subotom pripravnici za svetu krizmu                              u 9,45 sati

Subotom pripravnici za Prvu ispovijed i pričest               u 10,30 sati

Nedjeljom za VII razred i ostale na misi i susret                u 10,00 sati

 

 1. Drugi susreti:

 

* Probe pjevanja u župnoj crkvi:

Subotom, za odrasle vjernike                                        u 17,30 sati

Subotom, za prvopričesnike                                          u 11,00 sati

* Roditeljski sastanci u župnoj crkvi:

Po potrebi nedjeljom, nakon župne mise.

Sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika,

nedjeljom nakon župne mise,     naknadno točan datum    u 10,00 sati

Sastanak za roditelje ovogodišnjih prvopričesnika,

nedjeljom nakon župne mise,     naknadno točan datum    u 10,00 sati

* Sjednice s pastoralnim i ekonomskim vijećem u župnoj crkvi:

po potrebi i mogućnostima,       nakon župne mise           u 10,00 sati

 

Prigoda za svetu ispovijed u crkvi sv. Nediljice

Svaki put prije mise. Organizirana priprava za sv. ispovijed: Pred Uskrs, pred Božić, prije početka šk. godine, na završetku šk. godine i pred župna slavlja sv. Krizme i Prve pričesti.

 

ŠKOLSKA I VJERONAČNA GODINA 2015/2016.

Nedjelja je dan slavlja

Otkako su Hrvati primili kršćanstvo (6-9 st.) u našem katoličkom narodu nedjelja, kao Dan Gospodnji, prihvaćena je s osobitim poštovanjem i s velikim duhovnim značenjem. Bio je to od početka dan svetački, a kasnije i neradni dan što mu kod nas Slavena i ime kaže: Nedjelja= ne djelati=ne raditi. Za razliku kod drugih naroda: na pr. Domenica, Sonnttag, Sunday itd.

Nedjelju su kršćani darovali cijelom svijetu. To je bilo u vrijeme cara Konstantina kada je dao slobodu kršćanima (313.g.) i od tada se kršćanstvo počelo naglo širiti. Tadašnje čitavo društvo se uređivalo na kršćanskim moralnim principima. Konstantin je proglasijo nedjelju dan svetački i dan odmora za sve narode.

Povijesna vrela svedoče da je nedjelja sa svojim kršćanskim sadržajem za nas Hrvate katolike postala duhovno središte i duhovno sidrište.

Hrvati su se u nedjelje sastajali i slavili i nedjelja im je bila središnji i temeljni dan u tjednu. Posebno su se sastajali u crkvi na nedjeljno slavlje svete mise. Crkva im je postala glavno duhovno središte susreta i jedino duhovno sidrište u koje su urastali i iz njega duhovno bogatiji izrastali.

Iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeće, nedjelja je tako mirno i nečujno tkala duhovno biće vjernika katolika na našim prostorima.

crkva i parking

Crkva sv. Nediljice i parkiralište u Crnici

 

Smisao slavlja svete mise i sakramenata u župi

Slaviti svetu misu i sakramente u župi, znači iznova doživjeti Kristov spasenjski silazak čovjeku, a i čovjekovo uzdignuće Bogu.

U sv. misi Krist dolazi k nama. A oni koji slave svetu misu oni su dionici božanskog života, i po sv. misi i sakramentima uzdižu se k Bogu.

Tako dok se Bog, u slavlju svete mise, snizuje do čovjeka, čovjek se po istom slavlju svete mise uzdiže do Boga.

Kršćansko slavlje mise zapravo je privilegirano vrijeme i mjesto gdje se Božansko s ljudskim, a ljudsko s Božanskim spaja.

A to se može događati samo u Kristovoj zajednici Crkvi. Crkva tako u svome bogoslužju nudi trajno iskustvo predokusa budućeg nebeskog života. Tomu nas uči liturgija i Zapadne i Istočne Crkve.

Liturgija sakramenata i slavlje svete mise u Crkvi ne smiju biti bijeg od svijeta, nego milosno vrijeme (kairos) gledanja i uživanja Božje slave koja prožima čitavu prirodu i svakog pojedinog čovjeka.

Euharistija, sv. misa, u crkvenim dokumentima

Crkva na Drugom vat. koncilu uči: ”Liturgijski čini nisu privatni čini; oni su slavlja Crkve koja je ”sakramenat jedinstva”, to jest sveti puk okupljen i uređen pod vodstvom biskupa preko svećnika.

Sv. misa, euharistija, je tako najeminentniji liturgijski čin koji je javan čin Crkve i slavljen u Crkvi. Drugi vat. koncil kaže: ” Crkva usmjeruje svoju skrb prema, slavlju sv. mise-euharistije, tako da uči vjeknike da ne prisustvuju tom otajstvu (euharistijskog slavlja) poput tuđinaca ili njemih gledatelja, nego da time što to po obredima i molitvama dobro shvaćaju, svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu”. (SC, 48)

Sveta misa ili presveta euharistija se naziva najuzvišenijim sakramentom, u kojem je ”sadržan sam Krist Gospodin i on se prinosi i prima u euharistiji, a po euharistiji Crkva trajno živi i rast. U tom je uzvišenost i vrijednost slavlja sv. mise.

U euharistiji se označuje i ostvaruje jedinstvo vjernika Božjeg naroda i dovršava izgradnja mističmbog Tijela Kristova Crkve. Ostali su naime sakramenti i sva crkvena djela apostolata s presvetom euharistijom povezana i k njoj usmjerena ( kan.897).

Svećenik u euharistiji

Po naučavanju Crkve ”svećenik je služitelj euharistije” (usp. kann. 900-911) i time predsjedatelj euharistijskog slavlja. To mu je bitna oznaka svećeničkog služenja i poslanja.

 

Zašto nedjeljom salviti svetu misu?

 1. Sudjelovanjem u zajedničkom nedjeljnom euharistijskom slavlju posvjedočujemo pripadnost Kristu i njegovoj Crkvi.
 2. Slaveći nedjeljom Euharistiju svjedočimo svoje kršćansko zajedništvo u vjeri, nadi i ljubavi s ostalim vjernicima.
 3. U slavlju svete mise, u isto vriejme, svjedočimo Božju svetost i svoju kršćansku nadu u vječno spasenje.
 4. Na nedjeljnoj sv. misi uz pomoć i nadahnuće Duha Svetoga, učvršćujemo jedni druge, u svojoj vjeri i ljubavi.
 5. Slaveći svetu misu u nedjelju mi kršćani izvršavamo treću Božju zapovijed i prvu Crkvenu zapovijed koje glase: Treća Božja zapovijed glasi:

Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!

Prva Crkvena zapovijed glasi:

Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i zapovijedne blagdane!

vjernici

Vjernici, nedjeljom na svetoj misi u crkvi sv. Nediljice u Crnici

Naš je hrvatski i katolički zavijet iz Nina 1976. godine: hrvatska ketolička obitelj dnevno moli i nedjeljom i blagdanom slavi svetu misu. Ostanimo vjerni zavijetu !

 

SVETO KRŠTENJE TEMELJNI SAKRAMENAT VJERE

Sakramenat sv. krštenja podjeljujemo, u crkvi svete Nediljice u Crnici, redovito nedjeljom preko župne mise u 9,00 sati ali, može se, po dogovoru s roditeljima i u druge dane i u druge sate.

krstenje

Krštenje u crkvi sv. Nediljice u Crnici

 

Školska godina 2015./16.

 

Školska natava je počela

 

skola

Škola Jurja Dalmatinca u Crnici

 

Školska nastava je počela 7. rujna, 2015. g., a završava 10. lipnja 2016.g. i ustrojava se u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. g. do 23. prosinca 2015. g.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. g, do 10. lipnja 2016. g., a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. g.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2015. g., a završava 8. siječnja 2016. g.

Proljetni odmor učenika počinje 21. ožujka 2016. g. a završava 25. ožujka 2016. g.

Ljetni odmor učenika počinje 13. lipnja 2016. godine.

 

Državni prznici su: 1. studenoga- Svi sveti. 25. prosinca- Božić. 26. prosinca- Sveti Stjepan. 1. siječnja- Nova godina. 6. siječnja- Sveta tri kralja. 27. ožujka- Uskrs. 28. ožujka- Uskrsni ponedjeljak. 1. svibnja- Praznik rada. 26. svibnja- Tijelovo.

 

Kandidati za Prvu ispovijed i pričest, te kandidati sv. krizmu

Kandidata, u 50-toj obljetnici župe, za Prvu sv. ispovijed i pričest, su III r. i stariji koji se nisu pričestili, a kandidati za sv. Krizmu su VIII r. i stariji koji se nisu krizmali. Prijaviti se također trebaju prijaviti, i, VII r. osmogodišnje škole.

 

Vjeronauk u crkvi počinje

Rezervirajte subotu i nedjelju za učenje i slavljenje svoje vjere!

procelje crkve

Crkva sv. Nediljice u Crnici

 

Priprava za sakramente: ispovijedi, pričesti i krizme počinje u mjesecu listopada u crkvi sv. Nediljice u subotu, 10.10. 2015.godine:

 

Početak vjeronauka u crkvi

Subota 10.10.: Pripravnici za sv. krizmu u 10 sati,

Subota 10.10.: Pripravnici za prvu sv. ispovijed i pričest u 10,30 sati.

Subotom pjevanje za prvopričesnike, u 11,00 sati

Subotom pjevanje za odrasle, u 18 sati

Subotom čitači, koji čitaju na nedjeljnoj sv. misi, nakon pjevanja.

 

Vjeronauk u crkvi ustrojava se u tri vremenska razdoblja

Prvo razdoblje od 10. listopada 2015. g. do 19. prosinca 2015. g.

Drugo razdoblje od 16. siječnja 2016. g. do 12. ožujka 2016. g.

Treće razdoblje od 2. travnja 2016. g. do 28. svibnja 2016. godine.

 

Svečano obilježavanje početka škole i vjeronauka 2015./16.g.

Subota 17. 10. ispovijed pripravnika za sv. krizmu VII i VIII r. u 10. sati

Nedjelja 18.10. preko župne mise u 9 sati obilježit ćemo svečano

početka škole i vjeronauka.

Nedjelja 18.10. Krštenje

Nakon mise krštenje N. Vrančić u 10 sati.

Prestavljanje pripravnika za sv. krizmu i Prvu sv. pričest

Nedjelja 29. 11. preko župne mise u 9 sati prestavit će se župnoj zajednici

kandidati za sv. krizmu i Prvu sv. ispovijed i pričest.

 

PRIPRAVA ZA SAKRAMENAT ŽENIDBE 2015./16. g.

Prije početka pripreme, parovi su se dužni dogovoriti o vjenčanju sa svojim župnikom.  Na sam “tečaj” nije se potrebno prije najavljivati. Po završetku “tečaja” parovi će dobiti potvrdu koju donose svome svećeniku, kod kojeg se žele vjenčati. Raspored održavanja tečaja tijekom 2015. godine:

Zimsko vrijeme: 19 sati

Ljetno vrijeme: 19.30 sati

 

Obvezatan je tečaj za sve parove koji se žele crkveno vjenčati

Listopad 12. – 16. Baldekin u 19 sati 2015.

Mjesto održavanja priprave za vjenčanje je u župi Srca Isusova na Baldekinu

Župa Srca Isusova, Ivana Gundulića 7, Šibenik, Baldekin

voditelj tečaja: don Tomislav Puljić

 

Papiri potrebni za vjenčanje:

 1. Krsni i slobodni list (vadi se u župi krštenja)
 2. Potvrdu o pohađanju tečaja (dobija se po završetku tečaja)
 3. Popunjene formulare iz matičnog ureda Šibenik.

vjencanje

Vjenčanje u crkvi sv. Nediljice u Crnici

 

KATEKUMENAT

Katekumenat se naziva priprava za odraslih osoba na sv. sakramente: krštenja, krizme i pričesti.

Priprava je počela

Četvrtak, 10. 9. 2015 u 20 sati ( i tako svakog četvrtka u isto vrijeme )

Župa Stca Isusova Baldekin Ivana Gundulića 7. Tel. 022/339-266

 

50-ta OBLJETNICA OSNUTKA ŽUPE 2016.g.

Naša je župa Bezgrješnog začeća BDM u Crnici osnovana 4.11.1966. godine. Iduće godine 2016. je točno pedeset godina, kako je osnovana naša župa u Crnici. Župa je od tada počela živjeti kao samostalna župna zajednica, na svom vlastitom župnom teritoriju i sa svojim vlastitim župnikom i župnom crkvom sv. Nediljice u Crnici.

Zbog te značajne župne obljetnice imat ćemo posebni duhovni program, kroz čitavu godinu, koji će nas voditi u susret 50-obljetnice župe. Čitavu godinu ćemo obilježavati tu značajnu župnu obljetnicu. A glavna proslava će biti na Bezgrješno začeće BD Marije, u četvrtak 8.12. 2016.godine.

Do tada ćemo nastojati urediti unutrašnjost crkve sv. Nediljice.

granice

Granica naše župe

Pripadajuće ulice župe su: Istarska parni br., Primištenska, Put Vuka Mandušića,

Tijatska, Sedmi kontinent, Ivanjski put, Put Tanaje, Kaprijski put, Stara cesta, Kralja Zvonimira od br.25.do 79. i od 112.do154., Stipe Ninića do br. 46., Zagrađe od 2.do 6.br., Ive Zaninovića, Paške Trlaje, Bilička, Banjevačka, Razorska, Bregovita, Tišnjanjska, Mosećka, Kornatska parni br., Drvarska neparni br., Biogradska, Drniških žrtava.

 

Poziv i molba svima

Molimo sve naše župljane, poštovatelje sv. Nediljice i naše dobročinitelje da se uključe u godišnji duhovni program, a i u svojim mogućnostima, novčanim prilozima pridonesu za uređenje unutrašnjosti naše drevne crkve sv. Nediljice u Crnici.

Kad našu crkvu pristojno uredimo, moći ćemo dostojnije i prikladnije u njoj moliti i slavili Boga i njegovu i našu majku Mariju, Gospu bezgrješnu-Svetu Nediljicu. Za vrijeme radova u crkvi preselit ćemo se na drugu lokaciju. O tome ćemo na vrijeme obavijestiti naše vjernike.

 

 1. GODINA ŽUPE

Opsežni kalendar duhovnih događanja u prigodi 50-te obljetnice osnutka župe, može se vidjeti na linku 50. obljetnica župe, tu je opširni program kroz čitavu radnu 2015./2016. godinu.