SHARE

1. ZAJEDNIČKI PROGRAM SLAVLJA

  1. godišnjice osnutka šest župa

Pozivaju se svi vjernici Šibenskog dekanata,

u Godini milosrđa, na pokorničko slavlje i 50. ro-

đendansku misu župa slavljenica: Baldekina, Bilica, Crnice, Dubrava, Meteriza, Njivica i sa majkom, župom Gospom van Grada, u crkvu svih crkava našu Katedralu.

Petak, 4. studenoga 2016.g.
Slavlje pokorničkog bogoslužja         17.00 sati

Predvodi o. biskup Tomislav Rogić sa župnicima župa slavljenica.

Prigoda za svetu ispovijed                17.30 sati

Vjernicima na raspolaganju su za svetu ispovijed o. biskup sa svim svećenicima iz

Šibenskog dekanata.

Slavlje svete mise                               18.00 sati

Prevodi o. biskup uz sudjelovanje svih svećenika u koncelebraciji Šibenskog dekanata.

Nakon mise zajedničko druženje uz porciju bakalara u Katoličkom domu Težačka 105.

 

 

2. ŽUPE SLAVLJENICE

ŽUPA BALDEKIN

Ime župe: Župa Srca Isusova. Župa ima oko 2.100 obitelji i oko 10.000 vjernika.

Ime župne crkve: Crkva Srca Isusova sagrađena, 2.000 g.

Adresa župe: I. Gundulića 7. Šibenik-Baldekin

Telefon: 022/339-266 E-mail srce.isusovo@hi.t-com.hr

Mrežna stranica župe: www.srce-isusovo.hr

Župnik: don Tomislav Puljić od 2006.g. Rođen, 1.2. 1950.g.

Župna misa nedjeljom i svetkovinom u 9 i u 11 sati

Misa radnim danom u 18 zimi i ljeti 19 sati

Glavnja svetkovina-patron župe: Srce Isusovo.

 

ŽUPA BILICE

Ime župe: Uznesenje BDM. Velika Gospa. Župa ima oko 720 obitelji i oko 2500 vjernika

Ime župne crkve: Gospa od Pomišljaja, sagrađena 1934.g.

Adresa župe: Bana Ivana Mažuranića 3/A Šubićevac

Telefon: 022/ 311-471 Mob. 0981874205

E-mail antebrale.vukusiczmaretić@gemail.com

Župnik: fra Ante Vukušić od 26.7.2016. Rođen, 18.5.1953. u Lišnjaku

Župna misa nedjeljom i svetkovinom u 10. 30 sa

Misa radnim danom po nakani vjernika u večernje sate.

Glavnja svetkovina-patron župe: Velika Gospa.

 

ŽUPA CRNICA

Ime župe: Župa Bezgrješnog Začeća BDM. Ime je dobila po oltrnoj slici Gospa Bezgrješna s djetetom iz 17 st. Župa ima oko 400 katoličkih obitelji i oko 1200 župljana.

Ime župne crkve: Sveta Nediljica. Prvi put se spominje 1460.g.

Adresa Župe: Bana Ivana Mažuranića 3/A Šubićevac

Telefon: 022/312-679; Mob. 098/9151222;

E-mail: nikola.curcija@si.t-com.hr

Mrežna stranica Župe: www Zupa-crnica.net

Župnik: fra Nikola Ćurčija od 27.7.2006. Rođ. 20.11.1942. u Lišanima.

Župna misa nedjeljom i svetkovinom u 9,30 sati. U srpanju i kolovozu u 9,00 sati. Misa radnim danom po nakani vjernika u večernje sate.

Posveta novoga oltara i blagoslov obnovljene crkve Svete Nediljice

Nedjelja, 4. 12. 2016. u 9.30 sati

Glavna svetkovina-patron župe: Bezgrješno začeće BDM.

 

ŽUPA DUBRAVA

Ime župe: Župa Gospa od Zdravlja. Župa ime oko 350 obitelji i oko 1200 vjernika.

Ime župna crkva: Gospa od zdravlja. Župna crkva je izgrađena 1912/13.g. Župa ima i filijalnu crkvu Sv. Ante u Rakovu selu.

Adesa župe: Bana Ivana Mažuranića 3/A Šubićevac

Telefon: 022/312-683 Email zmaretić1@gemail.com Web stranica

Župnik: fra Žarko Maretić od 26.7.2016.g. Rođen,11.10.1944.g. u Podumcima.

Župa ima dvije mise nedjeljom i svetkovinom u Rakovu selu u 9,30 i

u Dubravi u 11 sati.

Misa radnim danom po nakani vjernika u večernje sate.

Glavna svetkovina-patron župe: Gospa od Zdravlja.

 

ŽUPA METERIZE

Ime župe: Župa Sveti Jeronim. Župa ima oko 750   obitelji i oko   2000 vjernika.

Ime župne crkve: Sveti Jeronim posvećena. 2000 g.

Adresa župe: Bana Ivana Mažuranića 3/A Šubićevac

Telefon: 098/9330955

Mrežna stranica župe: zupa.meterize@gemail.com

Župnik: fra Mirko Klarić od 11/2009. Rođen, 26.4.1950.u Velimu

Župna misa u 10.00 sati. Misa radnim danom u 18 sati

Glavna svetkovina-patron župe: Sveti Jeronim.

 

ŽUPA NJIVICE

Ime župe: Župa Pohođenja BDM. Ime je dobila po staroj maloj crkvici Pohođenja Matjina Elizabeti. Narod je zove crkva svete Elizabete. Župa ima oko 790  obitelji   i oko 2020 vjernika.

Ime župne crkve: Crkva Svetog Leopolda Mandića sagrađena 1988.g.

Adresa župe: I. Mažuranića 20.

Župnik: don Oleg Petrović od 1. 10 2009. Rođen,6.6. 1970 u Zadru

Telefon: 022217-969 Mob. 099/258-28-20.

E-mail: zupa.njivice@gemail.com

Župna misa nedjeljom i svetkovinom u 9 i u 11 sati

Misa radnim danom u 18 zimi, a u jesen i proljeće 19 sati. Srpanj i kolovoz u 8,30 sati Glavna svetkovinaSv. Leopold Mandić, a petron župe: Pohod BDM rodici Elizabeti.

 

3. VAŽNE OBAVIJESTI

ZBOG RADOVA U CRKVI SV. NEDILJICE

*NEDJELJNA MISA

U CRKVI SV. KRIŽA U DOCU

U 9.30 SATI      

*PRIJAVA ZA VJERONAUK

Pripravnici za prvu ispovijed i pričest IIIr. mogu se upisati nedjeljom nakon župne mise.

Pripravnici za krizmu VII i VIIIr. neka se samo prijave župniku.

*POČETAK VJERONAUKA

u crkvi sv. Križa, subota 8. 10. 2016.g.

Krizmanici: u 10.00 sati

Prvopričesnici u 10.30 sati

                                         Župnik:

                                         fra Nikola Ćurčija